เช็คเลขส่งของ

ลูกค้าสามารถเช็คเลขที่ส่งของได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้เลยนะคะ ถ้าลูกค้าท่านไหนสั่งซื้อและชำระเงินเรียบร้อยแล้วตรวจสอบรายชื่อของลูกค้าไม่เจอ กรุณารีบติดต่อทางเราด่วนเลยนะคะ

ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนเมล็ดพันธุ์ของเรานะคะ

ลำดับชื่อลูกค้าที่อยู่จัดส่งแบบเลขที่ส่งของวันที่ส่งของ
1 คุณเสาวนีย์รองเมืองEMSEG 7753 9954 6 TH25/05/2020
1 คุณ กนกวรรณบางละมุงEMSEG 7753 9952 9 TH23/05/2020
2คุณ มาริษา อากาศอำนวยEMSEG 7753 9953 2 TH23/05/2020
3คุณ ศรีสุดาแม่ออนFlash ExpressTH 4723B72WN5A23/05/2020
4 คุณวิลาวรรณโนนสมบูรณ์Flash ExpressTH3106B72S40P23/05/2020
1คุณ นิภาวรรณไร่ขิงลงทะเบียนRE 3021 2171 6 TH22/05/2020
2คุณ ปัญจรัศม์บางขุนเทียนลงทะเบียนRE 3021 2172 0 TH22/05/2020
3คุณ ธัญธัตบางซื่อEMSEG 7753 9950 1 TH22/05/2020
4คุณ กมลชนกอ่าวอุดมEMSEG 7753 9951 5 TH22/05/2020
1คุณ บุญมีป่าสักFlash ExpressTH5309B2WJT5B22/05/2020
2คุณ สลักเชียงเครือFlash ExpressTH4401B2VMW5E22/05/2020
3คุณ ณัฐพงศ์ทะเลบวชFlash ExpressTH1406B2V7Y7E22/05/2020
4คุณ ธนากรรวมไทยพัฒนาFlash ExpressTH5907B2U9G3E22/05/2020
1คุณ พัชชาลาดพร้าวลงทะเบียนRE 3021 2170 2 TH21/05/2020
2คุณ ชวิศามีนบุรีEMSEG 7753 9946 1 TH21/05/2020
3คุณ บุญส่งวารินชำราบEMSEG 7753 9947 5 TH21/05/2020
4คุณ โสภาคลองปางEMSEG 7753 9948 9 TH21/05/2020
5คุณ วาสนาทุ่งสงEMSEG 7753 9949 2 TH21/05/2020
1คุณ อ.อาจิราชัยนาทลงทะเบียนRE 3021 2169 3 TH20/05/2020
2คุณ วสันต์สระบุรี
EMSEG 7753 9943 5 TH20/05/2020
3ร้าน พีทูพีสุราษฏร์ธานี
EMSEG 7753 9944 4 TH20/05/2020
4คุณ พัฒนพงศ์ละงูEMSEG 7753 9945 8 TH20/05/2020
1คุณ ชญานินบางนาEMSEG 7753 9941 3 TH19/05/2020
2คุณ นิวัตชุมแสงEMSEG 7753 9942 7 TH19/05/2020
1คุณ นันทษรเกษตรวัสัยลงทะเบียนRE 3021 2167 6 TH18/05/2020
2คุณ คณิตตามุกดาหารลงทะเบียนRE 3021 2168 0 TH18/05/2020
3คุณ นิวัฒน์สอยดาวEMSEG 7753 9938 7 TH18/05/2020
4คุณ ชนธัญหนองหงส์EMSEG 7753 9939 5 TH18/05/2020
5คุณ รสรินดอนเจดีย์EMSEG 7753 9940 0 TH18/05/2020
ลำดับชื่อลูกค้าที่อยู่จัดส่งแบบเลขที่ส่งของวันที่ส่งของ
1 คุณเกรียงศักดิ์กระแสสินธุ์ ลงทะเบียนRE 3021 2163 1 TH13/05/2020
2 คุณศุภชัยภาษีเจริญEMSEG 7753 9929 9 TH13/05/2020
3คุณปอมสำเหร่EMSEG 7753 9930 8 TH13/05/2020
4คุณสุวิมล ลพบุรีEMSEG 7753 9933 1 TH13/05/2020
5คุณดำรงค์เดช วังวิเศษEMSEG 7753 9932 5 TH13/05/2020
1คุณ วรินดาตลิ่งชันลงทะเบียนRE 3021 2161 4 TH12/05/2020
2คุณ เนตรนภาอุบลรัตน์ลงทะเบียนRE 3021 2162 8 TH12/05/2020
3คุณ นฤมลบ้านโพธิ์EMSEG 7753 9921 0 TH12/05/2020
4คุณ รดารัฐมีนบุรีEMSEG 7753 9922 3 TH12/05/2020
5คุณ ก้องรัฐ บางซื่อEMSEG 7753 9923 7 TH12/05/2020
6คุณ ชัยฤทธิ์หนองแซงEMSEG 7753 9924 5 TH12/05/2020
7คุณ ปรียานุชแม่แตงEMSEG 7753 9925 4 TH12/05/2020
8คุณ อารีย์อ่าวอุดมEMSEG 7753 9926 8 TH12/05/2020
9คุณ วรรณภากุฉินารายณ์EMSEG 7753 9927 1 TH12/05/2020
10คุณ สุรัตน์ท่าวุ้งEMSEG 7753 9928 5 TH12/05/2020
11คุณ พิไลรัตน์กระบี่เคอรี่RCHM00004108812/05/2020
12คุณ ชาตรีบ้านตากเคอรี่RCHM00004108912/05/2020
1คุณ กนกวรรณ ฉะเชิงเทรา ลงทะเบียนRP 4574 7008 1TH09/05/2020
2 คุณ สาวิณีทุ่งสง ลงทะเบียนRP 4574 7009 5 TH09/05/2020
3 คุณ สุดารณีอ่อนนุชEMSEI 0807 7466 0 TH09/05/2020
4คุณ สนอง บางกอกน้อยEMSEI 0807 7467 3 TH09/05/2020
5 คุณ รัตนาภรณ์ภูหลวงEMSEI 0807 7468 7 TH09/05/2020
6คุณ เปลื้อง สงขลาEMSEI 0807 7469 5 TH09/05/2020
1คุณ สุรพล เชียงใหม่ ลงทะเบียนRP 4574 6996 2 TH08/05/2020
2คุณ ดอยน้ำซับ ลาดพร้าวEMSEI 0807 7413 0 TH08/05/2020
3คุณ ภูษิต มีนบุรีEMSEI 0807 7414 3 TH08/05/2020
4คุณ จักรกฤษ สุพรรณบุรีEMSEI 0807 7415 7 TH08/05/2020
1คุณ ธานีนครราชสีมาลงทะเบียนRF 0029 8219 5 TH07/05/2020
2คุณ สายน้ำผึ้งนนทบุรี ลงทะเบียนRP 4574 6971 5 TH07/05/2020
3คุณ กิตติพงษ์ นครราชสีมา ลงทะเบียนRF 0029 8220 0 TH07/05/2020
4คุณ ปภัสฏิณาภาษีเจริญ ลงทะเบียนRP 4574 6972 4 TH07/05/2020
5 คุณ สุนีย์ ลํานารายณ์ลงทะเบียน RF 0029 8221 3 TH07/05/2020
6 คุณ เสาวนีย์น่านEMSEG 5874 5961 8 TH07/05/2020
7คุณ กมลหิรัณย์ท่าเสด็จEMSEG 5874 5962 1 TH07/05/2020
8คุณ เจนจิราลี้EMSEG 5874 5963 5 TH07/05/2020
9คุณ ยุพินมีนบุรีEMSEI 0807 7338 6 TH07/05/2020
10 คุณ ธนิต วารินชําราบEMSEI 0807 7339 0 TH07/05/2020
11 คุณ นันทิมา อุบลราชธานีEMSEI 0807 7340 8 TH07/05/2020
12 คุณ สมพร บ้านใหม่ไชยEMSEI 0807 7341 2 TH07/05/2020
13Parkเชียงใหม่EMSEI 0807 7342 6 TH07/05/2020
1คุณ อริศาชุมพลบุรีลงทะเบียน
RP 0029 0909 9 TH05/05/2020
2คุณ ชัยยุทธหัวหินลงทะเบียน
RP 0029 0910 8 TH05/05/2020
3คุณ จิตสิริสมุทรปราการลงทะเบียน
RP 4574 6911 0 TH05/05/2020
4คุณ เรวดีบางปูลงทะเบียน
RP 4574 6912 3 TH05/05/2020
5บ.เดอะศาลาลาดพร้าวลงทะเบียน
RP 4574 6913 7 TH05/05/2020
6คุณ คมกฤตนครนายกลงทะเบียน
RP 4574 6914 5 TH05/05/2020
7พันเอกภาคภูมิรามอินทรา EMSEI 0807 7205 4 TH05/05/2020
8คุณ ตรียาภรณ์รามอินทรา EMSEI 0807 7206 8 TH05/05/2020
9คุณ รัตติกาลศรีราชา EMSEI 0807 7207 1 TH05/05/2020
10คุณ กรณ์ภัสสรณ์บางละมุง EMSEI 0807 7208 5 TH05/05/2020
11คุณ นวพรบ้านบึง EMSEI 0807 7209 9 TH05/05/2020
12คุณ ธนกรนครราชสีมา EMSEI 0807 7210 8 TH05/05/2020
13คุณ ทองใสเลย EMSEI 0807 7211 1 TH05/05/2020
14คุณ นภัสนันเฉวง EMSEI 0807 7212 5 TH05/05/2020
15คุณ อรนุชพัทลุง
EMSEI 0807 7213 9 TH05/05/2020
16คุณ ธยาดาพระโขนง EMSEG 7881 7046 5 TH05/05/2020
17คุณ สุระทัยธวัชบุรี EMSEG 7881 7047 9 TH05/05/2020
18คุณ ธีรศักดิ์สำโรงทาบ EMSEG 7881 7048 2 TH05/05/2020
19คุณ ประทุมรัตน์ภูกระดึง EMSEG 7881 7049 6 TH05/05/2020
20คุณ สุนีย์ลำนารายณ์ EMSEG 7881 7050 5 TH05/05/2020
21คุณ นลฐณัฏฐ์ลาดกระบัง
EMSEG 7881 7051 9 TH05/05/2020
22คุณ ปัจศิลพระประแดงEMSEG 7881 7052 2 TH05/05/2020
1คุณ ดวงใจเคอรี่RCHM0000398104/05/2020
2คุณ ทัตเทพเคอรี่RCHM00003982004/05/2020
3คุณ ศราวุธเคอรี่RCHM00003982104/05/2020
4คุณ ฉวีวรรณ
เคอรี่RCHM00003982304/05/2020
5คุณ ธีระเคอรี่RCHM00003982404/05/2020
1คุณ ปภณภัทลาดพร้าวลงทะเบียนRP 4574 6885 1 TH02/05/2020
2คุณ ศิริวรรณนนทบุรีลงทะเบียน
RP 4574 6886 5 TH02/05/2020
3คุณ พุธิดาหางดงลงทะเบียน
RP 4574 6887 9 TH02/05/2020
4คุณ ขวัญทิพย์พรานกระต่ายลงทะเบียนRP 4574 6888 2 TH02/05/2020
5คุณ พลอยพระโขนง
EMSRP 0807 7119 5 TH02/05/2020
6คุณ ชัยวัฒน์บางละมุง
EMSRP 0807 720 4 TH02/05/2020
7คุณ ณัฐปภัสอ่าวอุดม EMSRP 0807 7121 8 TH02/05/2020
8คุณ ภาณุพงศ์ปากน้ำประเเสร์ EMSRP 0807 7122 1 TH02/05/2020
9คุณ สุทธิกานต์ศรีขรภูมิ
EMSRP 0807 7123 5 TH02/05/2020
10คุณ รัตนาภรณ์เชียงใหม่ EMSRP 0807 7124 9 TH02/05/2020
11คุณ เยาปภาดอยเต่า EMSRP 0807 7125 2 TH02/05/2020
12คุณ พงศ์ระวีเชียงคำ EMSRP 0807 7126 6 TH02/05/2020
ลำดับชื่อลูกค้าที่อยู่จัดส่งแบบเลขที่ส่งของวันที่ส่งของ
1คุณ สุดารัตน์มีนบุรี ลงทะเบียนRP 7548 7830 3 TH30/04/2020
2คุณ ปิยะวัฒศรีราชา ลงทะเบียนRP 4574 6853 9 TH30/04/2020
3คุณ จิตรอารีย์บรบือ ลงทะเบียนRP 4574 6854 2 TH30/04/2020
4คุณ จิตนาถเจริญศิลป์ ลงทะเบียนRP 4574 6855 6 TH30/04/2020
5คุณ จนิฏฐลดาบางบ่อ ลงทะเบียนRP 4574 6856 0 TH30/04/2020
6คุณ สุรชาติสุพรรณบุรี EMSEI 9307 3057 2 TH30/04/2020
7คุณ อัมพรบางแพ EMSEI 9307 3058 6 TH30/04/2020
8คุณ อำนวยสังขละบุรี EMSEI 9307 3059 0 TH30/04/2020
9คุณ จันสุดาค่ายบกหวาน EMSEI 9307 3060 9 TH30/04/2020
10คุณ สุพจน์ปง EMSEI 9307 3061 2 TH30/04/2020
11คุณ อุทัยแม่คำ EMSEI 9307 3062 6TH30/04/2020
1คุณ ปรีชาพรหมบุรี ลงทะเบียนRP 7548 8640 1 TH29/04/2020
2คุณ ปิยะเทพสระบุรี ลงทะเบียนRP 7548 8641 5 TH29/04/2020
3คุณ วิภาวัลย์บางพลี ลงทะเบียนRP 4574 4489 0 TH29/04/2020
4คุณ อภิรัฐกงไกรลาศ EMSEI 0807 5447 5 TH29/04/2020
5คุณ ณัฐพงศ์ราษฏร์บูรณะ EMSEI 8230 7848 1 TH29/04/2020
6คุณ เอมอรกาฬสินธุ์ EMSEI 8230 7849 5 TH29/04/2020
7คุณ ปฐมพรนิคมน้ำอูน EMSEI 8230 7850 4 TH29/04/2020
8คุณ ฉันทนานครราชสีมา EMSEI 8230 7851 8 TH29/04/2020
1คุณ กชกรขุนทะเล EMSEI 8693 7695 0 TH28/04/2020
2คุณ กนกกรตรัง
EMSEI 8693 7696 3 TH28/04/2020
3บ.ทรี มินิทส์ ฟู้ดบางพลี EMSEI 8693 7697 7 TH28/04/2020
5คุณ จตุรงค์บ้านพูน EMSEI 8693 7698 5 TH28/04/2020
6คุณ ทรงพลมามดาพุด ลงทะเบียนRP 4574 4485 5 TH28/04/2020
7คุณ สุวัชชัยภูเวียง EMSEI 0807 5426 8 TH28/04/2020
8คุณ สิทธิเสฎฐ์ปราณบุรี EMSEI 0807 5427 1 TH28/04/2020
9คุณ จิติมาอ่อนนุช ลงทะเบียนRP 8179 0135 4 TH28/04/2020
10คุณ สุธาทิพย์โชคชัย ลงทะเบียนRP 8179 0136 8 TH28/04/2020
ลำดับชื่อลูกค้าที่อยู่จัดส่งแบบเลขที่ส่งของวันที่ส่งของ
1คุณ สุระทัยธวัชบุรีEMSEX 4036 5512 2 TH27/04/2020
2คุณ อัมพวัน
ตลิ่งชันEMSEX 4036 5513 6 TH27/04/2020
3คุณ วรวิทย์กาญจนบุรีEMSEX 4036 5514 0 TH27/04/2020
4คุณ วนิดาปลายพระยาEMSEX 4036 5515 3 TH27/04/2020
5คุณ วัลภาหลักสี่EMSEX 4036 5516 7 TH27/04/2020
6คุณ วิวรรธน์จระเข้บัวEMSEX 4036 5517 5 TH27/04/2020
7คุณ รตอ.หญิง ณธัญนันท์บางละมุงEMSEX 4036 5518 4 TH27/04/2020
8คุณ มนัสนันท์เขาค้อEMSEX 4036 5519 8 TH27/04/2020
9คุณ สายน้ำกบินทร์บุรีลงทะเบียนRX 2628 4117 3 TH27/04/2020
10คุณ ธยาดาพระโขนงลงทะเบียนRX 2628 4118 7 TH27/04/2020
11คุณ มาริษาจันทรบุรีลงทะเบียนRX 2628 4119 5 TH27/04/2020
12คุณ ชัยพจน์บ่อทองลงทะเบียนRX 2628 4120 0 TH27/04/2020
13คุณ จารุมาลีลาดพร้าวลงทะเบียนRP 4574 4471 9 TH27/04/2020
14คุณ กุสุมารังสิตลงทะเบียนRP 4574 4472 2 TH27/04/2020
15คุณ บุญชูบางละมุงลงทะเบียนRP 4574 4473 6 TH27/04/2020
16คุณ ณัฐกานต์ท่าบุญมีลงทะเบียนRP 4574 4474 0 TH27/04/2020
17คุณ รตต.วันชัยเหนือคลองลงทะเบียนRP 4574 4475 3 TH27/04/2020
18คุณ กมลวรรณยานนาวาEMSEX 0807 5408 1 TH27/04/2020
19คุณ ชาลีกบินทร์บุรีEMSEX 0807 5409 5 TH27/04/2020
20คุณ สุวิทย์คงEMSEX 0807 5410 4 TH27/04/2020
21คุณ อุลัยกรณ์บ้านดุงEMSEX 0807 5411 8 TH27/04/2020
22คุณ ภัทรวดีเฉวงEMSEX 0807 5412 1 TH27/04/2020