เช็คสถานะส่งของ

ลูกค้าสามารถเช็คเลขที่ส่งของได้ตามข้อมูลนี้เลยนะคะ ถ้าลูกค้าท่านไหนสั่งซื้อและชำระเงินเรียบร้อยแล้วตรวจสอบรายชื่อของลูกค้าไม่เจอ กรุณารีบติดต่อทางเราด่วนเลยนะคะ

ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนเมล็ดพันธุ์ของเรานะคะ

ลำดับชื่อลูกค้าที่อยู่ส่งของแบบเลขที่ส่งของวันที่ส่งของ
1คุณ นันทยาสิชลEMSEG 7836 8447 7 TH31/07/2020
1คุณ ณรินทร์พระโขนงลงทะเบียนRE 3021 2235 9 TH29/07/2020
2คุณ ตุ๋ยร้องกวางลงทะเบียน
RE 3021 2236 2 TH29/07/2020
3คุณ ภคกรณ์จรเข้บัวEMSEG 7836 8443 2 TH29/07/2020
4คุณ กฤธิศักดิ์กบินทร์บุรีEMSEG 7836 8444 6 TH29/07/2020
คุณ สุธีราฝาง
EMSEG 7836 8445 0 TH29/07/2020
คุณ นพเก้าสุราษฏร์ธานีEMSEG 7836 8446 3 TH29/07/2020
1คุณ เสกสรรค์เหมืองEMSEG 7836 8442 9 TH27/07/2020
2คุณ ดวงดาวออเงินEMSEG 7836 8441 5 TH27/07/2020
1คุณ สุรพัชร์ปทุมธานีEMSEG 7836 8439 2 TH24/07/2020
1คุณ สมบูรณ์จรเข้บัวEMSEG 7836 8437 5 TH23/07/2020
2คุณ พลสิทธ์หาดใหญ่EMSEG 7836 8438 9 TH23/07/2020
1คุณ วารินคงEMSEG 7836 8436 1 TH22/07/2020
2คุณ เสรีบ้านพรุลงทะเบียนRE 3021 2234 5 TH22/07/2020
3คุณ ชมสินณ์ ในเมืองแฟลซ เอ็กซ์เพรสTH2901FX2PO422/07/2020
4คุณณัพัชร์ประดู่งามแฟลซ เอ็กซ์เพรสTH306FXP0S3G22/07/2020
1คุณ ศรีเพชรปากเกร็ดลงทะเบียนRE 3021 2233 1 TH20/07/2020
2คุณ จักรินบ้านเชียงEMSEG 7836 8434 4 TH20/07/2020
3คุณ ชนม์นิภาลพบุรีEMSEG 7836 8435 8 TH20/07/2020
1คุณ สุชาทิพย์บางปูลงทะเบียนRE 3021 2229 1 TH13/07/2020
2คุณ พิมพ์รวีแม่สายลงทะเบียนRE 3021 2230 5 TH13/07/2020
3คุณ ศศิวรรณสมทรสาครลงทะเบียน
RE 3021 2231 4 TH13/07/2020
4คุณ จันทร์พระโขนงEMSEG 7836 8431 3 TH13/07/2020
5คุณ วรรณีคลองหลวงEMSEG 7836 8432 7 TH13/07/2020
6คุณ ณรินทร์ คลองเตยแฟลซ เอ็กซ์เพรสTH0101F6P3R6B13/07/2020
1คุณ อภิรักษ์ท่ามะกาลงทะเบียนRE 3021 2225 7 TH08/07/2020
2คุณ กนกกรณ์ดอนตูมลงทะเบียนRE 3021 2226 5 TH08/07/2020
3คุณ จารุวรรณเกาะพีพีลงทะเบียนRE 3021 2227 4 TH08/07/2020
4คุณ คุณธรรมลาดพร้าวEMSEG 7836 8423 9 TH08/07/2020
5คุณ ภคกรณ์จรเข้บัวEMSEG 7836 8424 2 TH08/07/2020
6คุณ ภาณุวัฒน์แก้งสนามนางEMSEG 7836 8425 6 TH08/07/2020
7คุณ อมรเชษฐ์คลองลานEMSEG 7836 8426 0 TH08/07/2020
คุณ วรรณพรขอนเเก่นEMSEG 7836 8427 3 TH08/07/2020
1คุณ ภัทรทิยาเกษตรวิสัยEMSEG 7836 8428 7 TH09/07/2020
2คุณ อุลัยหางดงEMSEG 7836 8429 5 TH09/07/2020
ลำดับชื่อลูกค้าที่อยู่ส่งของแบบเลขที่ส่งของวันทีส่งของ
1คุณ จุฑามณี สมุทรปราการลงทะเบียนRE 3021 2216 9 TH29/06/2020
2 คุณ กิรตินาดีลงทะเบียนRE 3021 2217 2 TH29/06/2020
3คุณ ปัทมาสนีเด่นชัยEMSEG 7836 8414 5 TH29/06/2020
4 คุณ ปัณณวิชญ์บางใหญ่EMSEG 7836 8415 4 TH29/06/2020
5 คุณ สังข์ทองน้ำพองEMSEG 7836 8416 8 TH29/06/2020
1คุณ พัชราพา พิษณุโลก ลงทะเบียนRE 3021 2214 1 TH26/06/2020
2 คุณ ธัญธิดา ต้นหยงมัสลงทะเบียนRE 3021 2215 5 TH26/06/2020
3คุณ วรางคนา เวียงชัยEMSEG 7836 8412 3 TH26/06/2020
1คุณ กาญจนาบางพลีลงทะเบียนRE 3021 22107 TH24/06/2020
2คุณ ศุภานันนครราชสีมาลงทะเบียนRE 3021 2211 5 TH24/06/2020
3คุณ ศิริวรรณภูเก็ตลงทะเบียนRE 3021 2212 4 TH24/06/2020
4คุณ วิสาภรณ์สุวรรณภูมิลงทะเบียนRE 3021 2213 8 TH24/06/2020
5คุณ สุภิญญานนทบุรีEMSEG 7836 8409 7 TH24/06/2020
6คุณ มณีรัตน์ภาษีเจริญEMSEG 7836 8410 6 TH24/06/2020
7คุณ อัครชัยบ้านค่ายEMSEG 7836 8411 0 TH24/06/2020
1คุณวาทิน ภาษีเจริญลงทะเบียนRE 3021 2206 7 TH22/06/2020
2 คุณปวีณา สมุทรปราการลงทะเบียนRE 3021 2207 5 TH22/06/2020
3คุณสมบูรณ์ปัญจคีรีลงทะเบียนRE 3021 2208 4 TH22/06/2020
4 คุณอุไร กะปงลงทะเบียนRE 3021 2209 8 TH22/06/2020
5คุณปิยะนุช บางละมุงEMSEG 7836 8406 6 TH22/06/2020
6พระสุพจน์ เต่างอยEMSEG 7836 8407 0 TH22/06/2020
7คุณสายัณห์ ดําเนินสะดวกEMSEG 7836 8408 3 TH22/06/2020
1คุณช่อทิพย์คลองจั่นลงทะเบียนRE 3021 2203 6 TH20/06/2020
2คุณอัจฉราบางนาลงทะเบียนRE 3021 2204 0 TH20/06/2020
3 คุณขนิษฐา ศรีราชาลงทะเบียน RE 3021 2205 3 TH20/06/2020
4 คุณนิตยา สามโก้EMSEG 7836 8404 9 TH20/06/2020
5 คุณวนิดา แม่ลาวEMSEG 7836 8405 2 TH20/06/2020
1 คุณปรางค์สิมาสารภีEMS EG 7836 8401 8 TH18/06/2020
2 คุณสายัณห์ ดําเนินสะดวกEMSEG 7836 8402 1 TH18/06/2020
3คุณนิตยาเกาะสมุยEMSEG 7836 8403 5 TH18/06/2020
1คุณ นงนาถสามเสนใน ลงทะเบียนRE 3021 2200 5 TH17/06/2020
2คุณ กานดาเสนา
ลงทะเบียนRE 3021 2201 9 TH17/06/2020
3คุณ ศิระพาน ลงทะเบียนRE 3021 2202 2 TH17/06/2020
4คุณ ไพสิทธิ์บางปะอินEMSEG 7753 9996 5 TH17/06/2020
5คุณ สุวิมลลพบุรีEMSEG 7753 9997 4 TH17/06/2020
6คุณ ปทิตตาคลองหาดEMSEG 7753 9998 8 TH17/06/2020
7คุณ มะณีวัลย์โพนพิสัยEMSEG 7753 9999 1 TH17/06/2020
8คุณ บัลลพบางสะพานEMSEG 7753 0000 6 TH17/06/2020
ลำดับชื่อลูกค้าที่อยู่จัดส่งแบบเลขที่ส่งของวันที่ส่งของ
1คุณ กิตติพันธ์พระประแดงลงทะเบียนRE 3021 2199 9 TH15/06/2020
2คุณ จุฑากรณ์สรรคบุรีEMSEG 7753 9992 6 TH15/06/2020
3คุณ สมชายจรเข้บัวEMSEG 7753 9993 0 TH15/06/2020
4คุณ เกษศิริโป่งน้ำร้อนEMSEG 7753 9994 3 TH15/06/2020
5คุณ อุดมนราธิวาสEMSEG 7753 9995 7 TH15/06/2020
1คุณ สมควรภูเวียงลงทะเบียนRE 3021 2198 5 TH13/06/2020
1คุณจิตรา มีนบุรีลงทะเบียนRE 3021 2193 7 TH10/06/2020
2คุณธีรนันท์น่านลงทะเบียนRE 3021 2194 5 TH10/06/2020
3คุณอ๊อฟ บางซื่อลงทะเบียนRE 3021 2195 4 TH10/06/2020
4 คุณมงคลบางแสนEMSEG 7753 9987 2 TH10/06/2020
5คุณภาณุวัฒน์เก้งสนามนางEMSEG 7753 9988 6 TH10/06/2020
1 คุณศิรินทิพย์ท่าม่วงลงทะเบียนRE 3021 2196 8 TH11/06/2020
2คุณพิชิตสามเสนในลงทะเบียนRE 3021 2197 1 TH11/06/2020
3 คุณกิรตินาดีEMSEG 7753 9989 0 TH11/06/2020
4คุณเจ๊ไก่ หนองคายEMSEG 7753 9990 9 TH11/06/2020
5ร้านรองเท้ามือสองชะอำEMSEG 7753 9991 2 TH11/06/2020
1คุณ นารีรัตน์ชลบุรีลงทะเบียนRE 3021 2191 0 TH08/06/2020
2คุณ จารุวรรณไชยปราการลงทะเบียนRE 3021 2192 3 TH08/06/2020
3คุณ ภาสกรบางบัวทองEMSEG 7753 9982 4 TH08/06/2020
4คุณ กุลธิดาบางกรวยEMSEG 7753 9983 8 TH08/06/2020
5คุณ วิลาวัลย์บางละมุงEMSEG 7753 9984 1 TH08/06/2020
6คุณ กิรตินาดีEMSEG 7753 9985 5 TH08/06/2020
7คุณ สมปองสตึกEMSEG 7753 9986 9 TH08/06/2020
8คุณ พิมพ์ศจี Flash Express TH122CCXKC0B08/06/2020
9คุณ วิไลวรรณFlash Express TH2605CCXH87A08/06/2020
10คุณ จันทรรัตน์Flash Express TH5002CCXES8A08/06/2020
11คุณ บวรกมลFlash Express TH5409CCXDJ2B08/06/2020
1คุณ สุนีย์พรบ้านโป่งลงทะเบียนRE 3021 2190 6 TH05/06/2020
2คุณ ศุภณัฐสวนผึ้งEMSEG 7753 9979 8 TH05/06/2020
3คุณ ศรีเเพรปากเกร็ดEMSEG 7753 9980 7 TH05/06/2020
1คุณ สุนันทาตลิ่งชันลงทะเบียนRE 3021 2187 0 TH04/06/2020
2คุณ ภูมิจิตสามโคกลงทะเบียนRE 3021 2188 3 TH04/06/2020
3คุณ ณรงค์สีชมพูลงทะเบียนRE 3021 2189 7 TH04/06/2020
4คุณ กรสุดาอ่าวอุดมEMSEG 7753 9976 7 TH04/06/2020
5คุณ ทัศนียาภรณ์ภาษีเจริญEMSEG 7753 9977 5 TH04/06/2020
6คุณ ศ.ต.ท.อนวัชโกรกพระEMSEG 7753 9978 4 TH04/06/2020
1คุณ ปัทมนันท์ตาลสุมลงทะเบียนRE 3021 2186 6 TH02/06/2020
2คุณ กฤษกรตลองหลวงEMSEG 7753 9969 2 TH02/06/2020
3คุณ โรสรินทร์สามโคกEMSEG 7753 9970 5 TH02/06/2020
4คุณ ชูเกียรติสลกบาตรEMSEG 7753 9971 9 TH02/06/2020
5คุณ ศิริวรรณไร่ขิงEMSEG 7753 9972 2 TH02/06/2020
6คุณ ปิติหัวหินEMSEG 7753 9973 6 TH02/06/2020
7คุณ สุรางคณาด่านซ้ายEMSEG 7753 9974 0 TH02/06/2020
8เขียงหมูเจ๊นิดศรีราชาEMSEG 7753 9975 3 TH02/06/2020
1คุณ ศุภชัยภาษีเจริญลงทะเบียนRE 3021 2180 4 TH01/06/2020
2คุณ อุณาโลมรังสิตลงทะเบียนRE 3021 2181 8 TH01/06/2020
3คุณ ประยุทธลาดกระบังลงทะเบียนRE 3021 2182 1 TH01/06/2020
4คุณ อำไพเชียงใหม่ลงทะเบียนRE 3021 2183 5 TH01/06/2020
5คุณ นเรศคลองขลุงลงทะเบียนRE 3021 2184 9 TH01/06/2020
6คุณ ภควรรณพรหมพิรามลงทะเบียนRE 3021 2183 4 TH01/06/2020
7คุณ ธนกฤตคลองจั่นEMSEG 7753 9964 8 TH01/06/2020
8คุณ อัครชัยบ้านค่ายEMSEG 7753 9965 1 TH01/06/2020
9คุณ ชิติพัทธ์พะเยาEMSEG 7753 9966 5 TH01/06/2020
10คุณ สาหร่ายบางกอกน้อยEMSEG 7753 9967 9 TH01/06/2020
11คุณ ครรชิตสมุทรสงครามEMSEG 7753 9968 2 TH01/06/2020
ลำดับชื่อลูกค้าที่อยู่จัดส่งแบบเลขที่ส่งของวันที่ส่งของ
1คุณ กนกพรจตุจักรลงทะเบียนRE 3021 2176 4 TH29/05/2020
2ร.ต.ท.หญิงวัชรีแก่งคอยลงทะเบียนRE 3021 2177 8 TH29/05/2020
3คุณ วิรัญอุดรธานีลงทะเบียนRE 3021 2178 1 TH29/05/2020
4คุณ ศราวุธภูเรือEMSRE 3021 2179 5 TH29/05/2020
5คุณ รัตนาวังม่วง
EMSEG 7753 9962 5 TH29/05/2020
6คุณ ภัทรวรรณพยุหะคีรีEMSEG 7753 9963 4 TH29/05/2020
7คุณ วิภาดาอุ่มเม้าFlash ExpressTH4205BMGHU6E29/05/2020
8คุณ กัมพลชมพูFlash ExpressTH4901BMGK95F29/05/2020
1 คุณเสาวนีย์รองเมืองEMSEG 7753 9954 6 TH25/05/2020
1 คุณ กนกวรรณบางละมุงEMSEG 7753 9952 9 TH23/05/2020
2คุณ มาริษา อากาศอำนวยEMSEG 7753 9953 2 TH23/05/2020
3คุณ ศรีสุดาแม่ออนFlash ExpressTH 4723B72WN5A23/05/2020
4 คุณวิลาวรรณโนนสมบูรณ์Flash ExpressTH3106B72S40P23/05/2020
1คุณ นิภาวรรณไร่ขิงลงทะเบียนRE 3021 2171 6 TH22/05/2020
2คุณ ปัญจรัศม์บางขุนเทียนลงทะเบียนRE 3021 2172 0 TH22/05/2020
3คุณ ธัญธัตบางซื่อEMSEG 7753 9950 1 TH22/05/2020
4คุณ กมลชนกอ่าวอุดมEMSEG 7753 9951 5 TH22/05/2020
1คุณ บุญมีป่าสักFlash ExpressTH5309B2WJT5B22/05/2020
2คุณ สลักเชียงเครือFlash ExpressTH4401B2VMW5E22/05/2020
3คุณ ณัฐพงศ์ทะเลบวชFlash ExpressTH1406B2V7Y7E22/05/2020
4คุณ ธนากรรวมไทยพัฒนาFlash ExpressTH5907B2U9G3E22/05/2020
1คุณ พัชชาลาดพร้าวลงทะเบียนRE 3021 2170 2 TH21/05/2020
2คุณ ชวิศามีนบุรีEMSEG 7753 9946 1 TH21/05/2020
3คุณ บุญส่งวารินชำราบEMSEG 7753 9947 5 TH21/05/2020
4คุณ โสภาคลองปางEMSEG 7753 9948 9 TH21/05/2020
5คุณ วาสนาทุ่งสงEMSEG 7753 9949 2 TH21/05/2020
1คุณ อ.อาจิราชัยนาทลงทะเบียนRE 3021 2169 3 TH20/05/2020
2คุณ วสันต์สระบุรี
EMSEG 7753 9943 5 TH20/05/2020
3ร้าน พีทูพีสุราษฏร์ธานี
EMSEG 7753 9944 4 TH20/05/2020
4คุณ พัฒนพงศ์ละงูEMSEG 7753 9945 8 TH20/05/2020
1คุณ ชญานินบางนาEMSEG 7753 9941 3 TH19/05/2020
2คุณ นิวัตชุมแสงEMSEG 7753 9942 7 TH19/05/2020
1คุณ นันทษรเกษตรวัสัยลงทะเบียนRE 3021 2167 6 TH18/05/2020
2คุณ คณิตตามุกดาหารลงทะเบียนRE 3021 2168 0 TH18/05/2020
3คุณ นิวัฒน์สอยดาวEMSEG 7753 9938 7 TH18/05/2020
4คุณ ชนธัญหนองหงส์EMSEG 7753 9939 5 TH18/05/2020
5คุณ รสรินดอนเจดีย์EMSEG 7753 9940 0 TH18/05/2020
ลำดับชื่อลูกค้าที่อยู่จัดส่งแบบเลขที่ส่งของวันที่ส่งของ
1 คุณเกรียงศักดิ์กระแสสินธุ์ ลงทะเบียนRE 3021 2163 1 TH13/05/2020
2 คุณศุภชัยภาษีเจริญEMSEG 7753 9929 9 TH13/05/2020
3คุณปอมสำเหร่EMSEG 7753 9930 8 TH13/05/2020
4คุณสุวิมล ลพบุรีEMSEG 7753 9933 1 TH13/05/2020
5คุณดำรงค์เดช วังวิเศษEMSEG 7753 9932 5 TH13/05/2020
1คุณ วรินดาตลิ่งชันลงทะเบียนRE 3021 2161 4 TH12/05/2020
2คุณ เนตรนภาอุบลรัตน์ลงทะเบียนRE 3021 2162 8 TH12/05/2020
3คุณ นฤมลบ้านโพธิ์EMSEG 7753 9921 0 TH12/05/2020
4คุณ รดารัฐมีนบุรีEMSEG 7753 9922 3 TH12/05/2020
5คุณ ก้องรัฐ บางซื่อEMSEG 7753 9923 7 TH12/05/2020
6คุณ ชัยฤทธิ์หนองแซงEMSEG 7753 9924 5 TH12/05/2020
7คุณ ปรียานุชแม่แตงEMSEG 7753 9925 4 TH12/05/2020
8คุณ อารีย์อ่าวอุดมEMSEG 7753 9926 8 TH12/05/2020
9คุณ วรรณภากุฉินารายณ์EMSEG 7753 9927 1 TH12/05/2020
10คุณ สุรัตน์ท่าวุ้งEMSEG 7753 9928 5 TH12/05/2020
11คุณ พิไลรัตน์กระบี่เคอรี่RCHM00004108812/05/2020
12คุณ ชาตรีบ้านตากเคอรี่RCHM00004108912/05/2020
1คุณ กนกวรรณ ฉะเชิงเทรา ลงทะเบียนRP 4574 7008 1TH09/05/2020
2 คุณ สาวิณีทุ่งสง ลงทะเบียนRP 4574 7009 5 TH09/05/2020
3 คุณ สุดารณีอ่อนนุชEMSEI 0807 7466 0 TH09/05/2020
4คุณ สนอง บางกอกน้อยEMSEI 0807 7467 3 TH09/05/2020
5 คุณ รัตนาภรณ์ภูหลวงEMSEI 0807 7468 7 TH09/05/2020
6คุณ เปลื้อง สงขลาEMSEI 0807 7469 5 TH09/05/2020
1คุณ สุรพล เชียงใหม่ ลงทะเบียนRP 4574 6996 2 TH08/05/2020
2คุณ ดอยน้ำซับ ลาดพร้าวEMSEI 0807 7413 0 TH08/05/2020
3คุณ ภูษิต มีนบุรีEMSEI 0807 7414 3 TH08/05/2020
4คุณ จักรกฤษ สุพรรณบุรีEMSEI 0807 7415 7 TH08/05/2020
1คุณ ธานีนครราชสีมาลงทะเบียนRF 0029 8219 5 TH07/05/2020
2คุณ สายน้ำผึ้งนนทบุรี ลงทะเบียนRP 4574 6971 5 TH07/05/2020
3คุณ กิตติพงษ์ นครราชสีมา ลงทะเบียนRF 0029 8220 0 TH07/05/2020
4คุณ ปภัสฏิณาภาษีเจริญ ลงทะเบียนRP 4574 6972 4 TH07/05/2020
5 คุณ สุนีย์ ลํานารายณ์ลงทะเบียน RF 0029 8221 3 TH07/05/2020
6 คุณ เสาวนีย์น่านEMSEG 5874 5961 8 TH07/05/2020
7คุณ กมลหิรัณย์ท่าเสด็จEMSEG 5874 5962 1 TH07/05/2020
8คุณ เจนจิราลี้EMSEG 5874 5963 5 TH07/05/2020
9คุณ ยุพินมีนบุรีEMSEI 0807 7338 6 TH07/05/2020
10 คุณ ธนิต วารินชําราบEMSEI 0807 7339 0 TH07/05/2020
11 คุณ นันทิมา อุบลราชธานีEMSEI 0807 7340 8 TH07/05/2020
12 คุณ สมพร บ้านใหม่ไชยEMSEI 0807 7341 2 TH07/05/2020
13Parkเชียงใหม่EMSEI 0807 7342 6 TH07/05/2020
1คุณ อริศาชุมพลบุรีลงทะเบียน
RP 0029 0909 9 TH05/05/2020
2คุณ ชัยยุทธหัวหินลงทะเบียน
RP 0029 0910 8 TH05/05/2020
3คุณ จิตสิริสมุทรปราการลงทะเบียน
RP 4574 6911 0 TH05/05/2020
4คุณ เรวดีบางปูลงทะเบียน
RP 4574 6912 3 TH05/05/2020
5บ.เดอะศาลาลาดพร้าวลงทะเบียน
RP 4574 6913 7 TH05/05/2020
6คุณ คมกฤตนครนายกลงทะเบียน
RP 4574 6914 5 TH05/05/2020
7พันเอกภาคภูมิรามอินทรา EMSEI 0807 7205 4 TH05/05/2020
8คุณ ตรียาภรณ์รามอินทรา EMSEI 0807 7206 8 TH05/05/2020
9คุณ รัตติกาลศรีราชา EMSEI 0807 7207 1 TH05/05/2020
10คุณ กรณ์ภัสสรณ์บางละมุง EMSEI 0807 7208 5 TH05/05/2020
11คุณ นวพรบ้านบึง EMSEI 0807 7209 9 TH05/05/2020
12คุณ ธนกรนครราชสีมา EMSEI 0807 7210 8 TH05/05/2020
13คุณ ทองใสเลย EMSEI 0807 7211 1 TH05/05/2020
14คุณ นภัสนันเฉวง EMSEI 0807 7212 5 TH05/05/2020
15คุณ อรนุชพัทลุง
EMSEI 0807 7213 9 TH05/05/2020
16คุณ ธยาดาพระโขนง EMSEG 7881 7046 5 TH05/05/2020
17คุณ สุระทัยธวัชบุรี EMSEG 7881 7047 9 TH05/05/2020
18คุณ ธีรศักดิ์สำโรงทาบ EMSEG 7881 7048 2 TH05/05/2020
19คุณ ประทุมรัตน์ภูกระดึง EMSEG 7881 7049 6 TH05/05/2020
20คุณ สุนีย์ลำนารายณ์ EMSEG 7881 7050 5 TH05/05/2020
21คุณ นลฐณัฏฐ์ลาดกระบัง
EMSEG 7881 7051 9 TH05/05/2020
22คุณ ปัจศิลพระประแดงEMSEG 7881 7052 2 TH05/05/2020
1คุณ ดวงใจเคอรี่RCHM0000398104/05/2020
2คุณ ทัตเทพเคอรี่RCHM00003982004/05/2020
3คุณ ศราวุธเคอรี่RCHM00003982104/05/2020
4คุณ ฉวีวรรณ
เคอรี่RCHM00003982304/05/2020
5คุณ ธีระเคอรี่RCHM00003982404/05/2020
1คุณ ปภณภัทลาดพร้าวลงทะเบียนRP 4574 6885 1 TH02/05/2020
2คุณ ศิริวรรณนนทบุรีลงทะเบียน
RP 4574 6886 5 TH02/05/2020
3คุณ พุธิดาหางดงลงทะเบียน
RP 4574 6887 9 TH02/05/2020
4คุณ ขวัญทิพย์พรานกระต่ายลงทะเบียนRP 4574 6888 2 TH02/05/2020
5คุณ พลอยพระโขนง
EMSRP 0807 7119 5 TH02/05/2020
6คุณ ชัยวัฒน์บางละมุง
EMSRP 0807 720 4 TH02/05/2020
7คุณ ณัฐปภัสอ่าวอุดม EMSRP 0807 7121 8 TH02/05/2020
8คุณ ภาณุพงศ์ปากน้ำประเเสร์ EMSRP 0807 7122 1 TH02/05/2020
9คุณ สุทธิกานต์ศรีขรภูมิ
EMSRP 0807 7123 5 TH02/05/2020
10คุณ รัตนาภรณ์เชียงใหม่ EMSRP 0807 7124 9 TH02/05/2020
11คุณ เยาปภาดอยเต่า EMSRP 0807 7125 2 TH02/05/2020
12คุณ พงศ์ระวีเชียงคำ EMSRP 0807 7126 6 TH02/05/2020
ลำดับชื่อลูกค้าที่อยู่จัดส่งแบบเลขที่ส่งของวันที่ส่งของ
1คุณ สุดารัตน์มีนบุรี ลงทะเบียนRP 7548 7830 3 TH30/04/2020
2คุณ ปิยะวัฒศรีราชา ลงทะเบียนRP 4574 6853 9 TH30/04/2020
3คุณ จิตรอารีย์บรบือ ลงทะเบียนRP 4574 6854 2 TH30/04/2020
4คุณ จิตนาถเจริญศิลป์ ลงทะเบียนRP 4574 6855 6 TH30/04/2020
5คุณ จนิฏฐลดาบางบ่อ ลงทะเบียนRP 4574 6856 0 TH30/04/2020
6คุณ สุรชาติสุพรรณบุรี EMSEI 9307 3057 2 TH30/04/2020
7คุณ อัมพรบางแพ EMSEI 9307 3058 6 TH30/04/2020
8คุณ อำนวยสังขละบุรี EMSEI 9307 3059 0 TH30/04/2020
9คุณ จันสุดาค่ายบกหวาน EMSEI 9307 3060 9 TH30/04/2020
10คุณ สุพจน์ปง EMSEI 9307 3061 2 TH30/04/2020
11คุณ อุทัยแม่คำ EMSEI 9307 3062 6TH30/04/2020
1คุณ ปรีชาพรหมบุรี ลงทะเบียนRP 7548 8640 1 TH29/04/2020
2คุณ ปิยะเทพสระบุรี ลงทะเบียนRP 7548 8641 5 TH29/04/2020
3คุณ วิภาวัลย์บางพลี ลงทะเบียนRP 4574 4489 0 TH29/04/2020
4คุณ อภิรัฐกงไกรลาศ EMSEI 0807 5447 5 TH29/04/2020
5คุณ ณัฐพงศ์ราษฏร์บูรณะ EMSEI 8230 7848 1 TH29/04/2020
6คุณ เอมอรกาฬสินธุ์ EMSEI 8230 7849 5 TH29/04/2020
7คุณ ปฐมพรนิคมน้ำอูน EMSEI 8230 7850 4 TH29/04/2020
8คุณ ฉันทนานครราชสีมา EMSEI 8230 7851 8 TH29/04/2020
1คุณ กชกรขุนทะเล EMSEI 8693 7695 0 TH28/04/2020
2คุณ กนกกรตรัง
EMSEI 8693 7696 3 TH28/04/2020
3บ.ทรี มินิทส์ ฟู้ดบางพลี EMSEI 8693 7697 7 TH28/04/2020
5คุณ จตุรงค์บ้านพูน EMSEI 8693 7698 5 TH28/04/2020
6คุณ ทรงพลมามดาพุด ลงทะเบียนRP 4574 4485 5 TH28/04/2020
7คุณ สุวัชชัยภูเวียง EMSEI 0807 5426 8 TH28/04/2020
8คุณ สิทธิเสฎฐ์ปราณบุรี EMSEI 0807 5427 1 TH28/04/2020
9คุณ จิติมาอ่อนนุช ลงทะเบียนRP 8179 0135 4 TH28/04/2020
10คุณ สุธาทิพย์โชคชัย ลงทะเบียนRP 8179 0136 8 TH28/04/2020